Zarząd WZP

ZARZĄD WZP:

1.Piotr Borowiak - Prezes
2.Wiesław Zmitrukiewicz - Wiceprezes
3.Zdzisław Smól - Skarbnik
4.Henryk Rogoziński - Sekretarz
5.Stanisław Duszczak - Członek Prezydium
6.Jerzy Bangier - Członek Zarządu
7.Krzysztof Jarus - Członek Zarządu
8.Mateusz Sikora - Członek Zarządu
9.Sławomir Studziński - Członek Zarządu
 
Zastępcy Członków Zarządu :
Małgorzata Bajek 
Radosław Hurnik
 

KOMISJA REWIZYJNA WZP:

1.Andrzej Dworzyński - Przewodniczący
2.Wojciech Kociemba - Zastępca Przewodniczącego/Sekretarz
3.Godysław Staszak - Członek
 
Zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej : 
Michał Kozanecki
Bonifacy Burzyński
 

SĄD KOLEŻEŃSKI WZP:

1.Jerzy Paciorkowski - Przewodniczący
2.Grzegorz Jędroszyk - Zastępca Przewodniczącego/Sekretarz
3.Tomasz Kubiak - Członek
 
Zastępcy Członków Sądu Koleżeńskiego :
Mariusz Kańduła 
Leszek Marcinkowski 
 

DELEGACI NA ZJAZD PZP:

1.Piotr Borowiak
2.Wiesław Zmitrukiewicz
3.Zdzisław Smól
4.Stanisław Duszczak
5.Henryk Rogoziński
6.Mateusz Sikora
7.Krzysztof Jarus
8.Andrzej Dworzyński
9.Piotr Nowicki
 
Zastępcy Delegatów na WZD PZP:
Radosław Hurnik
Tadeusz Stangreczak